Otevřená soutěž čtyřher

Tenisový klub Šternberk, z.s. pořádá OTEVŘENOU SOUTĚŽ ČTYŘHER

1. Do soutěže se mohou zapojit členové i nečlenové klubu, rekreační i závodní hráči s neomezením věku.

2. Soutěžit mohou dvojice mužů, dvojice žen, mixy, dvojice dospělý+dítě, dvojice dětí.

3. Zájemci o účast se zaregistrují prostřednictvím e-mailu či telefonicky nebo formou SMS u
organizátora. Kontaktní osoba:

Lenka Vyhnánková, lenka.vyhnankova@centrum.cz , tel. 602 752 297.
Při registraci je třeba uvést jméno a příjmení obou členů soutěžního páru, u hráčů mladší
18 let označení věku (kategorie dětí do 15 let – označení D, kategorie juniorů 15-18 let J).
Dále u všech párů uvést kontaktní údaje na alespoň jednoho člena dvojice – e-mail,
telefon.
Registrací do soutěže dávají účastníci souhlas s poskytnutím svých kontaktních údajů
dalším soutěžícím.
Do soutěže je možné zapojit se i v jejím průběhu dodatečnou registrací.

4. Každý soutěžní pár může odehrát libovolný počet zápasů dle své úvahy tak, že vyzve
k zápasu kterýkoliv pár v soutěži. Oslovený pár může výzvu odmítnout z časových
důvodů či z důvodu odlišné herní výkonnosti. Stejné páry mohou soutěže rámci mezi
sebou odehrát maximálně 2 zápasy.

5. Všechny zápasy budou hrány dle pravidel tenisu, namísto třetího rozhodujícího setu vždy
supertiebreak. Použití systému NO-AD dle dohody jednotlivých dvojic.

6. Po odehrání zápasu soutěžící nahlásí výsledek e-mailem či SMS kontaktní osobě. Za
každé vyhrané utkání bude vítěznému páru započítán 1 bod. Všem registrovaným
soutěžícím budou 2 x měsíčně zaslány průběžné výsledky soutěže, které budou rovněž
zveřejněny na nástěnce v areálu klubu.

7. Soutěžní zápasy musí být sehrány na kurtech Tenisového klubu Šternberk z. s. (areál
vedle koupaliště). Pro zápasy v rámci soutěže budou mít nečlenové klubu kurt zdarma za
podmínky jeho předchozí rezervace u správce Jiřího Šembery tel. 725 120 002. Všichni
účastníci jsou povinni dodržovat hrací řád klubu a respektovat hrací dobu.

8. Soutěž probíhá od 15. 6. 2019 do 15.9.2019. Celkové výsledky budou zveřejněny na
společném závěrečném turnaji po ukončení soutěže s předáním věcných cen.

9. Případné doplňující informace u kontaktní osoby-Lenka Vyhnánková,tel-602 752 297