SAZEBNÍK PRO SEZONU 2023

ZMĚNA -SAZEBNÍK TK ŠTERNBERK,z.s.              SEZONA 2023                                                                      

           

1/  ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK(zahrnuje Roční členský příspěvek +Seznni hrací poplatek)

     NEOMEZENÝ POČET HRACÍCH HODIN                                                     POVINNÉ-ročně                             

     a/členové do 18 let                                                                                        2.000,- Kč

     b/členové nad 18 let                                                                                                         3.000,- Kč

     c/čestní členové                                                                                                                         0,- Kč

     d/členové hrající v hodinovém pronájmu bez věkového omezení                   800,- Kč

     (pouze členský příspěvek mimo sezonní poplatek pro hrajícího člena v hodinovém pronájmu)    

 

2/  ČLENSKÉ BRIGÁDY                                                                                 POVINNÉ-ročně

     -všichni členové jsou povinni odpracovat 5 hodin brigád na činnosti po dohodě se správcem areálu

     -neodpracování brigádnické povinnosti lze kompenzovat úhradou ve výši 1500,-kč na účet klubu

 

3/  KOMERČNÍ HODINOVÝ PRONÁJEM KURTŮ PRO ČLENY

     (pro členy, kteří uhradili roční členský příspěvek)

            pondělí -pátek               09.00 – 14.oo hod                                                   240,- Kč/hod/kurt    

mládež do 18 let ( červenec, srpen, září – mimo tréninkový proces)              200,- Kč/hod/kurt

            pondělí -pátek               14.00 – 20.oo hod                                                   280,- Kč/hod/kurt    

                sobota-neděle-svátek     09.00 – 20.oo hod                                                   240,- Kč/hod/kurt

 

4/  KOMERČNÍ HODINOVÝ PRONÁJEM KURTŮ PRO NEČLENY, HOSTY

            pondělí -neděle             09.00 – 14.oo hod                                                   360,- Kč/hod/kurt    

            pondělí -neděle              14.00 – 20.oo hod                                                   400,- Kč/hod/kurt    

   

5/  PRONÁJEM TK KURTŮ  NA CELODENNÍ TURNAJE         (5 kurtů – 8 hod)

            pořadatel je člen TK                                                                                4.000,- Kč/den

 

6/  PRONÁJEM TK KURTŮ NA KRÁTKODOBÉ TURNAJE       (3 kurty – 3 hod)

            pořadatel je člen TK                                                                                 1.000,- Kč/3 hod.

 

7/  PRONÁJEM HRACÍHO AUTOMATU

            pouze pro členy TK                                                                                      50.-Kč/hod           

 

8/ POPLATEK ZA VYUŽITÍ HRACÍ ZDI

            člen TK / nečlen TK                                                                                      0,- Kč/hod          

 

9/  SAZBY ZA JINÉ SLUŽBY TENISOVÉHO KLUBU-VYPLETENÍ RAKETY

            člen TK                                                                                                      100,- Kč/vypletení

10/  ÚHRADA ZA PRONÁJEM ŠATNÍ SKŘÍŇKY  SEZONA

sezonní  pronájem -pro členy TK                       LETNÍ SEZONA                  100,-Kč/skříňka

sezonní  pronájem -pro členy i nečleny TK         ZIMNÍ SEZONA                  100,-Kč/skříňka

 

11/  SAZBA ZA PRONÁJEM AKREDITOVANÉHO TRENÉRA TK PRO KOMERČNÍ TRÉNINKY

            -trenér III.třídy                                                                                            250,-Kč/hod

           

 

VYSVĚTLÍVKY K SAZEBNÍKU 2023

 

bod -01-ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK(zahrnuje Roční členský příspěvek + Sezonní hrací poplatek)

 ( dále jen RČP+SHP  nebo jen RČP)

a/ – datum rozhodné pro určení věkové hranice je věk dosažený k 1.1.2023                            

b/-  každý člen je povinen RČP uhradit do 31.5.2023 a to na účet klubu

      s doložením dokladu o úhradě ,noví členové – do 15 dnů od podání přihlášky za člena klubu     

c/ – RČP opravňuje člena TK užívat výhod člena TK pro uvedený rok            

d/-  neuhrazení RČP  v daném roce neopravňuje využívat  členských výhod klubu

SEZONNÍ HRACÍ POPLATEK-(dále jen SHP) 

e/-   člen je úhradou RČP + SHP je oprávněn odehrát neomezený počet hracích hodin

f/-  člen úhradou RČP+SHP je člen klubu oprávněn rezervovat 1 časový termín pro 1 hrací

       jednotku na celou sezonu 

g/ –  úhrada SHP je závislá na rozhodnutí člena a to nejpozději do první hrací jednotky a není povinná

       (RČP uhradit musí)

h/-  v případě že člen neuhradí SHP je pro hraní na kurtech stanovena dle komerčního pronájmu pro členy klubu           

bod -02-ČLENSKÉ BRIGÁDY              

a/ – každý člen TK je povinen odpracovat 5 hod brigád na činnosti po dohodě se správcem areálu TK

      nejpozději do 30.4.2023

b/ – osvobození od povinnosti odpracování brigád lze pouze úhradou 1500,-kč a to hotově nebo na účet klubu

      s doložením dokladu o úhradě do 30.04.2023

bod-03-KOMERČNÍ HODINOVÝ PRONÁJEM KURTŮ PRO ČLENY TK 

a/ – komerční pronájem kurtu je určen pro členy kteří uhradili Roční členský příspěvek RČP 

b/ – rezervaci hrací jednotky v rámci komerčního pronájmu kurtu lze pouze po dohodě se správcem areálu TK

bod-04-KOMERČNÍ HODINOVÝ PRONÁJEM KURTŮ PRO NEČLENY TK A HOSTY

a/ – komerční pronájem kurtu je určen pro nečleny a hosty klubu 

b/ – komerční pronájem kurtu pro nečlena je možné rezervovat pouze na  hrací jednotky a to v časových        

      termínech ,které  neomezuji-nekoliduji s celosezonními / jednorázovými rezervacemi ostatních členů klubu

c/ – rezervaci hrací jednotky v rámci komerčního pronájmu kurtu lze pouze po dohodě se správcem areálu TK

bod-07-PRONÁJEM HRACÍHO AUTOMATU

a/-pronájem může být realizován pouze pro členy klubu na kurtu č.5 za podmínky absolvování řádného  

    zaškolení obsluhy při prvním pronájmu         

b/ -členové TK mladší 15 let mohou realizovat pronájem pouze za účasti školené osoby starší 18 let

bod-08-POPLATEK ZA VYUŽITÍ HRACÍ ZDI

a/-využití hrací zdi pro členy TK a příchozí nečleny může být realizováno po souhlasu správce kurtů TK

bod-9-SAZBY ZA JINÉ SLUŽBY TENISOVÉHO KLUBU-VYPLETENÍ RAKETY

a/ –cena vypletení je stanovena pouze pro členy klubu a je bez ceny vlastního výpletu dle výběru zájemce

b/ -zájemce o vypletení si může donést vlastní výplet

bod-10-ÚHRADA ZA PRONÁJEM ŠATNÍ SKŘÍŇKY  SEZONA –LETNÍ/ZIMNÍ

a/ – úhrada pronájmu musí být před zahájením pronájmu správci, který po úhradě předá nájemci 1 klíč,  

       druhý klíč bude pouze u správce

b/- pronájem pro letní sezonu  je platný od 16.04.2023 do 14.10.2023

c/ -pronájem pro zimní sezonu je platný od 15.10.2023 do 14.04.2024 

d/- po ukončení pronájmu je nájemce povinen skříňku vyklidit ,uklidit a v nepoškozeném ji spolu s

    klíčem od ní předat správci areálu

bod-11-SAZBA ZA PRONÁJEM AKREDITOVANÉHO TRENÉRA TK PRO KOMERČNÍ TRÉNINKY

            -akreditovaný trenér      -STRÁNSKÝ Jiří           III.tř      -SEDLÁŘ Jiří                III.tř.

                                               -SEDLÁŘOVÁ Radana  III.tř      -ŠEMBERA Jiří             III.tř.    

                                               -KROUPOVÁ Andrea  III.tř.     -MILER Tomáš             III.tř.

                                               -GEDEON Petr             III.tř      .

a/ – pronájem trenéra se hradí správci TK před zahájením tréninku

b/ – trenéři ,kteří nejsou akreditovaní klubem TK Šternberk a budou trénovat na kurtech TK

      (tzv. komerčním tréninkem)  jsou povinni uhradit pronájem kurtu ve výši sazby stanovené pro

      komerční pronájem nečlenů TK dle příslušné časové sazby tohoto sazebníku

 

ÚHRADA BANKOVNÍM PŘEVODEM ČSOB BANKA               číslo bankovního účtu –227 336 596/0300

při úhradě bankovním převodem musí být uvedeno:

-jméno platícího

-variabilní symbol 2023              -účel platby       varianty:-roční členský příspěvek+sezonní hrací poplatek

                                                                                    -roční členský příspěvek                                                                                                                                     -úhrada za brigády                                                                                                                                          -pronájem kurtů na turnaj + datum

                                                                                    -úhrada tréninkového procesu +jméno hráče